• Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία
 • Τοποθεσία
  Τοποθεσία

Τοποθεσία

Γενικές Αποστάσεις

 • από Πλάκα 2,5 χλμ
 • από το Aεροδρόμιο Μήλου 4,5 χλμ
 • από Λιμάνι Μήλου 1,3 χλμ
 • από παραλία Σαρακινό 1,3 χλμ
 • από παραλία Μαντράκια 1,3 χλμ
 • από παραλία Αδάμαντας 1,3 χλμ

Άλλες Αποστάσεις

 • από το αεροδρόμιο Αθήνας Μισή ώρα με το Αεροπλάνο
 • από το λιμάνι του Πειραία 3 ώρες με Speed Boat
Background